Histogram pliku Img_0001.jpg z katalogu: zdjecia/architektura/park_oliwski_2019

[ Jak czytać histogram ? ]

[ Zobacz histogramy RGB ] - obliczanie może 3x dłuższom chwile potrwać... ;)