Histogram pliku 2.jpg z katalogu: zdjecia/hdr/przyklad_HDR_wieczor

[ Jak czytać histogram ? ]

[ Zobacz histogramy RGB ] - obliczanie może 3x dłuższom chwile potrwać... ;)