Histogram pliku IMG_3803_3827_tartaczna.jpg z katalogu: zdjecia/reporterskie/tartaczna_2017

[ Jak czytać histogram ? ]

[ Zobacz histogramy RGB ] - obliczanie może 3x dłuższom chwile potrwać... ;)