Histogram pliku tartaczna_mapa_2016.jpg z katalogu: zdjecia/reporterskie/tartaczna_2017

[ Jak czytać histogram ? ]

[ Zobacz histogramy RGB ] - obliczanie może 3x dłuższom chwile potrwać... ;)