Histogram pliku Img_8741.jpg z katalogu: zdjecia/reporterskie/w_mlyn_dach

[ Jak czytać histogram ? ]

[ Zobacz histogramy RGB ] - obliczanie może 3x dłuższom chwile potrwać... ;)