Histogram pliku IMG_20191103_kapustka2.jpg z katalogu: zdjecia/rosliny

[ Jak czytać histogram ? ]

[ Zobacz histogramy RGB ] - obliczanie może 3x dłuższom chwile potrwać... ;)