Histogram pliku IMG_20220926_153357.jpg z katalogu: zdjecia/rosliny

[ Jak czytać histogram ? ]

[ Zobacz histogramy RGB ] - obliczanie może 3x dłuższom chwile potrwać... ;)