Histogram pliku 06.jpg z katalogu: zdjecia/ruiny/elektro_43

[ Jak czytać histogram ? ]

[ Zobacz histogramy RGB ] - obliczanie może 3x dłuższom chwile potrwać... ;)