Histogram pliku IMG_6105_6106.jpg z katalogu: zdjecia/ruiny/krzyzacki_gda

[ Jak czytać histogram ? ]

[ Zobacz histogramy RGB ] - obliczanie może 3x dłuższom chwile potrwać... ;)