Histogram pliku IMG_0007.jpg z katalogu: zdjecia/ruiny/lok_gdansk/zsrr_III

[ Jak czytać histogram ? ]

[ Zobacz histogramy RGB ] - obliczanie może 3x dłuższom chwile potrwać... ;)