Histogram pliku P1040519.jpg z katalogu: zdjecia/znani/11_list_2017

[ Jak czytać histogram ? ]

[ Zobacz histogramy RGB ] - obliczanie może 3x dłuższom chwile potrwać... ;)