Histogram pliku Img_0408.jpg z katalogu: zdjecia/znani/bibl_roku_2015

[ Jak czytać histogram ? ]

[ Zobacz histogramy RGB ] - obliczanie może 3x dłuższom chwile potrwać... ;)