Histogram pliku 104.jpg z katalogu: zdjecia/znani/morsiaki/sylw_2018

[ Jak czytać histogram ? ]

[ Zobacz histogramy RGB ] - obliczanie może 3x dłuższom chwile potrwać... ;)