Histogram pliku Img_4260.jpg z katalogu: zdjecia/znani/nowy_port_zagle_2018

[ Jak czytać histogram ? ]

[ Zobacz histogramy RGB ] - obliczanie może 3x dłuższom chwile potrwać... ;)