Histogram pliku IMG_6059.jpg z katalogu: zdjecia/znani/puck_2018

[ Jak czytać histogram ? ]

[ Zobacz histogramy RGB ] - obliczanie może 3x dłuższom chwile potrwać... ;)