Histogram pliku IMG_20220603_233054.jpg z katalogu: zdjecia/znani/suleczyno

[ Jak czytać histogram ? ]

[ Zobacz histogramy RGB ] - obliczanie może 3x dłuższom chwile potrwać... ;)