Histogram pliku IMG_20190412_162209.jpg z katalogu: zdjecia/znani/wajda_z_lakowej

[ Jak czytać histogram ? ]

[ Zobacz histogramy RGB ] - obliczanie może 3x dłuższom chwile potrwać... ;)