Histogramy RGB pliku wynik1-2.jpg z katalogu: zdjecia/hdr/przyklad_HDR_dzien2

RED

GREEN

BLUE