Histogramy RGB pliku IMG_6105_6106.jpg z katalogu: zdjecia/ruiny/krzyzacki_gda

RED

GREEN

BLUE