Histogramy RGB pliku Img_0588.jpg z katalogu: zdjecia/znani/radomski_puck_2017

RED

GREEN

BLUE