Strona Nandiego

[od 1997 roku] Foto + Graf + Blog

Środa, 29 listopada 2023 roku. Imieniny: Błażej, Walter, Fryderyk [ 48 tydzień roku ]Umowa Licencyjna

Andrzej -Nandi- Grunwald

Licencja (po polsku)

1. Przedmiotem umowy jest niewyłączne korzystanie z plików graficznych autorstwa Andrzeja Grunwalda, udostępnianych na stronie internetowej.

2. Andrzej Grunwald oświadcza, że jest autorem udostępnianych plików graficznych i posiada do nich wszelkie prawa, oraz informuje, że są one chronione prawem autorskim i przepisami innych ustaw.

3. Prawa autorskie nie przechodzą na osoby pobierające pliki i osoby te nie mogą czerpać korzyści materialnych z tego tytułu.

4. Umowa uprawnia do nieograniczonego wykorzystywania plików w sposób nie naruszający dobrych obyczajów.

5. Pliki graficzne mogą być wykorzystywane tylko w celach niekomercyjnych i powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora, również w przypadku przetworzenia plików.

6. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony.

7. Andrzej Grunwald nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z wykorzystaniem plików, a nie związane z prawami autorskimi.

8. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielenia sublicencji. Umowa nie zezwala na prowadzenie dalszej dystrybucji utworów bez osobnej licencji autora.

9. W przypadku udostępnienia pliku graficznego będącego przedmiotem niniejszej umowy osobom trzecim, licencjobiorca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszystkich praw autorskich licencjodawcy.

10. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby licencjodawcy.

11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

12. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez licencjobiorcę jej warunków i nabiera ważności z chwilą pobrania plików graficznych ze strony internetowej.

Creative Commons License

 

License (in english)

You can use the images for personal, noncommercial (non-profit) use for free.

* You may not use the image for pornographic, unlawful or other immoral purposes, for spreading hate or discrimination, or to defame or victimize other people, societies, cultures.

For those who need a more official licence agreement, I have licensed these photos under the Attribution (by) Creative Commons License. In short, it says that you are free to distribute and modify these files, noncommercial or otherwise, as long as you attribute its author (Andrzej 'Nandi' Grunwald), and adress (http://nandi.pl)

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons License.

 

Komentarze

Dodaj komentarz:   [podstrona: licencja]
 

Użytkowniku, pamietaj, że w internecie nie jesteś anonimowy.
Ponosisz pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane w swoich komentarzach.
Jeśli zauważyłeś, że któraś z opinii łamie prawo lub dobre obyczaje
[powiadom mnie o tym]
Usuwam przypadki nadużyć, umieszczania reklam, linków do stron www, wulgaryzmów lub treści naruszających prawo.

 

ilość komentarzy: 0^ ^ Do góry - hop! ^ ^