Strona Nandiego

[od 1997 roku] Foto + Graf + Blog

Niedziela, 14 kwietnia 2024 roku. Imieniny: Julianna, Justyna, Walerian [ 15 tydzień roku ]Gdańsk Wrzeszcz. ul. Nad Stawem. (tzw. indiańska wioska.)

16.06.2014 Budynki do rozbiórki pod nowy układ drogowy. W momencie mojej wizyty jeszcze kilka mieszkań było wciąż zamieszkałych (około 6 rodzin).
obiekt zburzony

Domy powstały dla pruskich pilotów myśliwców, później podobno mieszkali w nich "czerwoni" (komuniści), a po II wojnie światowej rodziny z Wilna. Parterowe budynki "indiańskiej wioski" przez kolejne dziesięciolecia były zapomnianą wiejską enklawą na terenie Dolnego Wrzeszcza. Niedługo na ich miejscu powstanie nowy układ drogowy.

"Indiańską Wioską" nazywali wszyscy ogródkowe osiedle, które ciągnęło się od stawu (obecnie skanalizowanego i ukrytego pod centrum handlowym -dop.Nandi) aż po lotnisko (na Zaspie -dop.Nandi). W osiedlu mieszkali robotnicy portowi z kupą dzieci, samotne babcie i spensjonowani podmajstrowie murarscy. Byłbym skłonny przypisać tej nazwie podtekst polityczny: ponieważ dawniej, na długo przed wojną, mieszkało tam dużo socjałów i komunistów, zapewne "Czerwona Wioska" przepoczwarzyła się w "Indiańską wioskę" - pisał Günter Grass w "Psich latach".

Dla powojennych mieszkańców parterowych budynków przy ul. Nad Stawem w Dolnym Wrzeszczu, osiedle to nie "indiańska wioska". Jeśli już to wileńska. Wilniuki i nieliczni mieszkańcy przedwojennego Gdańska tworzyli razem niewielką, ale dobrze zorganizowaną społeczność. W przydomowych ogródkach uprawiali warzywa, latem korzystali z drzew owocowych i robili weki. Pasano równiez krowy.Mimo że znajdowali się w mieście, żyli w małej, wiejskiej enklawie. Wiedzieli, że mieszkają w budynkach "po Niemcach". Nie wiedzieli, w jak starych. Jeszcze do niedawna czas i okoliczności powstania tak zwanej "indiańskiej wioski" były sporą niewiadomą.

uwaga: "Berlin NW40" w poniższym dokumencie - to oznaczenie pocztowe - okolice "Berlin Lehrter Bahnhof"

Galeria [ zdjecia/ruiny/india_wioska/legitymacja ]   

221829.jpg

[1] 221829.jpg

Opis: Porzucone na śmietniku przy placu rozbiórki prawo jazdy. Indiańska wioska. Gdańsk Wrzeszcz. 06.201.. >>jeszcze1>>

221848.jpg

[2] 221848.jpg

Opis: Porzucone na śmietniku przy placu rozbiórki prawo jazdy. Indiańska wioska. Gdańsk Wrzeszcz. 06.201.. >>jeszcze1>>

221903.jpg

[3] 221903.jpg

Opis: Porzucone na śmietniku przy placu rozbiórki prawo jazdy. Indiańska wioska. Gdańsk Wrzeszcz. 06.201.. >>jeszcze1>>

221922.jpg

[4] 221922.jpg

Opis: Porzucone na śmietniku przy placu rozbiórki prawo jazdy. Indiańska wioska. Gdańsk Wrzeszcz. 06.201.. >>jeszcze1>>

222050.jpg

[5] 222050.jpg

Opis: Porzucone na śmietniku przy placu rozbiórki prawo jazdy. Indiańska wioska. Gdańsk Wrzeszcz. 06.201.. >>jeszcze1>>

plikow: 5

- W istocie są to niedoszłe koszary lotników pruskich. Cały kompleks zbudowany został najprawdopodobniej w latach 1918-19 na potrzeby szkoły pilotów myśliwców typu Fokker, która w roku 1917 przeniesiona została do Wrzeszcza z Pucka - wyjaśnia Jan Daniluk.

(...) Prace rozpoczęto prawdopodobnie w drugiej połowie 1918 roku, lecz wobec zawieszenia broni podpisanym w listopadzie tego roku, a następnie niepewnej sytuacji Gdańska oraz stacjonujących w nich oddziałów wojskowych, najpóźniej wiosną 1919 r. zostały wstrzymane. Roboty wznowiono, jak się wydaje, dopiero latem, już po podpisaniu traktatu wersalskiego i tym samym przypieczętowaniu losów Gdańska, które na mocy postanowień tego dokumentu miało stać się w 1920 r. Wolnym Miastem. Decyzja o możliwie szybkim ukończeniu inwestycji była podyktowana realną oceną wartości nieukończonego projektu – przedstawiciele Marynarki Wojennej skalkulowali, że bardziej opłacać się będzie sprzedać miastu Gdańsk ukończone baraki.

Tak też się stało. We wrześniu 1919 r. kompleks „Indiańskiej Wioski” przeszedł na własność magistratu. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa przez ostatnie miesiące 1919 r. infrastrukturę lotniczą na południowo-wschodnim krańcu Wielkiego Placu Ćwiczeń (a więc także budynki „Indiańskiej Wioski”) użytkowała m. in. eskadra lotnicza gdańskiej policji bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei), która następnie została przekształcona w policję ochronną (Schutzpolizei). Ostatecznie jednak Fliegerkaserne, czyli koszary lotników, jak były nazywane jeszcze na początku okresu międzywojennego budynki „Indiańskiej Wioski”, zostały przeznaczone na cele mieszkalne. Wynikało to z katastrofalnej po zakończeniu I wojny światowej sytuacji lokalowej w mieście. Niemal wszystkie zresztą budynki wojskowe (chociażby pobliskie koszary telegrafistów), jeśli nie na stałe, to przynajmniej przejściowo pełniły funkcje mieszkań tuż po przejęciu ich przez miasto. Najpóźniej w kwietniu 1920 r. „Indiańską Wioskę” zamieszkiwało już kilkadziesiąt osób. Mimo zawirowań historycznych, funkcję taką budynki przy współczesnej ul. Nad Stawem pełniły nieprzerwanie do 2014 r.(...) źródło: http://ibedeker.pl/obiekty/tryptyk-indianskiej-wioski-geneza/

Parterowe budynki wzniesiono na Wielkim Placu Ćwiczeń, który rozciągał się na terenach Dolnego Wrzeszcza i Zaspy. Nie były to jednak pierwsze zabudowania związane z gdańskim lotnictwem. W 1913 roku, w południowej części Placu, czyli w rejonie obecnej ulicy Kilińskiego otwarto pierwszą stację lotniczą w Gdańsku. Nosiła imię księcia Friedricha Sigismunda Hohenzollerna, który poza dowodzeniem jednym z dwóch Przybocznych Pułków Huzarów, był także pilotem. Swoją lotniczą pasję realizował właśnie w Gdańsku, gdzie 1 marca 1913 roku swoją działalność zainaugurowała szkoła pilotażu wojskowego. Prawdopodobnie kształcili się w niej piloci-zwiadowcy dla jednostek kawaleryjskich - opowiada historyk.

Jak dodaje Jan Daniluk, wśród adeptów byli między innymi Horst Merz i Arthur Greiser. Pierwszy był później pilotem Dorniera Do X - największego samolotu pasażerskiego międzywojennej Europy. Drugi prezydentem Senatu Wolnego Miasta Gdańska i namiestnikiem Kraju Warty.Następnie w 1917 r. przeniesiono szkołę pilotów z Pucka, a w kolejnym roku powstawać zaczęła indiańska wioska. Wkrótce jednak wojna skończyła się, a powołane do życia Wolne Miasto Gdańsk stało się obszarem zdemilitaryzowanym. W budynkach zamieszkali cywile. Osiedle nie było jeszcze wtedy zapomnianą, wiejską enklawą.
- Dzisiejszych mieszkańców Wrzeszcza może zaskoczyć fakt, że to właśnie przez indiańską wioskę do końca lat dwudziestych biegła jedna z głównych dróg łącząca dzisiejszy Górny i Dolny Wrzeszcz. Dopiero kiedy wytyczono nowy układ dzisiejszej ulicy Kościuszki, teren ten stracił na znaczeniu, co pozwoliło zachować jego wiejski charakter - tłumaczy historyk.

Wprawdzie osiedle przetrwało wojnę, ale w czasach PRL-u jego mieszkańcy żyli niejako na walizkach. Przez dziesięciolecia wisiała nad tym terenem groźba budowy Drogi Czerwonej, czyli trasy Gdańsk-Gdynia. Z tego powodu dokonywano przeważnie niewielkich remontów. W niektórych budynkach przeciekały dachy, pojawił się grzyb i zapach stęchlizny. Z czasem ich stan pogarszał się.

W ramach nowego układu drogowego przebudowana zostanie ul. Nad Stawem, a ponadto powstanie połączenie ul. Hynka z tą ulicą.

autor Jakub Gilewicz j.gilewicz@trojmiasto.pl http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Historia-indianskiej-wioski-we-Wrzeszczu-n80609.html

Galeria [ zdjecia/ruiny/india_wioska ]   

Dsc_0416.jpg

[1] Dsc_0416.jpg

Opis: Indianska Wioska. Gdańsk Wrzeszcz 26.10.2014

Dsc_0418.jpg

[2] Dsc_0418.jpg

Opis: Indianska Wioska. Gdańsk Wrzeszcz 26.10.2014

Dsc_0420.jpg

[3] Dsc_0420.jpg

Opis: Indianska Wioska. Gdańsk Wrzeszcz 26.10.2014

Dsc_6525.jpg

[4] Dsc_6525.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6526.jpg

[5] Dsc_6526.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6537.jpg

[6] Dsc_6537.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6539.jpg

[7] Dsc_6539.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6542.jpg

[8] Dsc_6542.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6544.jpg

[9] Dsc_6544.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6555.jpg

[10] Dsc_6555.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6560.jpg

[11] Dsc_6560.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6562.jpg

[12] Dsc_6562.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6575.jpg

[13] Dsc_6575.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6576.jpg

[14] Dsc_6576.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6579.jpg

[15] Dsc_6579.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6588.jpg

[16] Dsc_6588.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6594.jpg

[17] Dsc_6594.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6595.jpg

[18] Dsc_6595.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6601.jpg

[19] Dsc_6601.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6604.jpg

[20] Dsc_6604.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6607.jpg

[21] Dsc_6607.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6609.jpg

[22] Dsc_6609.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6612.jpg

[23] Dsc_6612.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6613.jpg

[24] Dsc_6613.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6621.jpg

[25] Dsc_6621.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6624.jpg

[26] Dsc_6624.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6628.jpg

[27] Dsc_6628.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6631.jpg

[28] Dsc_6631.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6638.jpg

[29] Dsc_6638.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6641.jpg

[30] Dsc_6641.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6642.jpg

[31] Dsc_6642.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6643.jpg

[32] Dsc_6643.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6644.jpg

[33] Dsc_6644.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6650.jpg

[34] Dsc_6650.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6657.jpg

[35] Dsc_6657.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6661.jpg

[36] Dsc_6661.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6663.jpg

[37] Dsc_6663.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6664.jpg

[38] Dsc_6664.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6671.jpg

[39] Dsc_6671.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6676.jpg

[40] Dsc_6676.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6678.jpg

[41] Dsc_6678.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6680.jpg

[42] Dsc_6680.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6681.jpg

[43] Dsc_6681.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6686.jpg

[44] Dsc_6686.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6687.jpg

[45] Dsc_6687.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6689.jpg

[46] Dsc_6689.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6690.jpg

[47] Dsc_6690.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6691.jpg

[48] Dsc_6691.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6694.jpg

[49] Dsc_6694.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6695.jpg

[50] Dsc_6695.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6696.jpg

[51] Dsc_6696.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6697.jpg

[52] Dsc_6697.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6704.jpg

[53] Dsc_6704.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6705.jpg

[54] Dsc_6705.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6708.jpg

[55] Dsc_6708.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6710.jpg

[56] Dsc_6710.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6711.jpg

[57] Dsc_6711.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

dsc_6718-dsc_6719.jpg

[58] dsc_6718-dsc_6719.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

dsc_6730-dsc_6731.jpg

[59] dsc_6730-dsc_6731.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6732.jpg

[60] Dsc_6732.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6736.jpg

[61] Dsc_6736.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6748.jpg

[62] Dsc_6748.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6750.jpg

[63] Dsc_6750.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6754.jpg

[64] Dsc_6754.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6760.jpg

[65] Dsc_6760.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. ul. Kościuszki. 20.06.2014

Dsc_6772.jpg

[66] Dsc_6772.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. ul. Kościuszki. 20.06.2014

Dsc_6822.jpg

[67] Dsc_6822.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. ul. Kościuszki. 20.06.2014

Dsc_6956.jpg

[68] Dsc_6956.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Widok z mostu na ul. Kościuszki na remontowany / przebudowywany peron. 20.06.2014

dsc_6963_6964.jpg

[69] dsc_6963_6964.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Widok z mostu na ul. Kościuszki na remontowany / przebudowywany peron. 20.06.2014

Dsc_6975.jpg

[70] Dsc_6975.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6978.jpg

[71] Dsc_6978.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6984.jpg

[72] Dsc_6984.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6988.jpg

[73] Dsc_6988.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6990.jpg

[74] Dsc_6990.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

dsc_6993-dsc_6994.jpg

[75] dsc_6993-dsc_6994.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_6997.jpg

[76] Dsc_6997.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7006.jpg

[77] Dsc_7006.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

dsc_7015-dsc_7016.jpg

[78] dsc_7015-dsc_7016.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7021.jpg

[79] Dsc_7021.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7023.jpg

[80] Dsc_7023.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7026.jpg

[81] Dsc_7026.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7030.jpg

[82] Dsc_7030.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

dsc_7049-dsc_7050.jpg

[83] dsc_7049-dsc_7050.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7054.jpg

[84] Dsc_7054.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7056.jpg

[85] Dsc_7056.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

DSC_7066_7074.jpg

[86] DSC_7066_7074.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7085.jpg

[87] Dsc_7085.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7086.jpg

[88] Dsc_7086.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7087.jpg

[89] Dsc_7087.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7088.jpg

[90] Dsc_7088.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7098.jpg

[91] Dsc_7098.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7104.jpg

[92] Dsc_7104.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7118.jpg

[93] Dsc_7118.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7119.jpg

[94] Dsc_7119.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7122.jpg

[95] Dsc_7122.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7131.jpg

[96] Dsc_7131.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7134.jpg

[97] Dsc_7134.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7135.jpg

[98] Dsc_7135.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

dsc_7140-dsc_7142.jpg

[99] dsc_7140-dsc_7142.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7150.jpg

[100] Dsc_7150.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7152.jpg

[101] Dsc_7152.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7156.jpg

[102] Dsc_7156.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7165.jpg

[103] Dsc_7165.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7168.jpg

[104] Dsc_7168.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7171.jpg

[105] Dsc_7171.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7177.jpg

[106] Dsc_7177.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_7181.jpg

[107] Dsc_7181.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

Dsc_8209.jpg

[108] Dsc_8209.jpg

Opis: Indianska Wioska, Gdańsk Wrzeszcz 03.07.2014

Dsc_8216.jpg

[109] Dsc_8216.jpg

Opis: Indianska Wioska, Gdańsk Wrzeszcz 03.07.2014

Dsc_8219.jpg

[110] Dsc_8219.jpg

Opis: Indianska Wioska, Gdańsk Wrzeszcz 03.07.2014

Dsc_8220.jpg

[111] Dsc_8220.jpg

Opis: Indianska Wioska, Gdańsk Wrzeszcz 03.07.2014

Dsc_8221.jpg

[112] Dsc_8221.jpg

Opis: Indianska Wioska, Gdańsk Wrzeszcz 03.07.2014

Dsc_8222.jpg

[113] Dsc_8222.jpg

Opis: Indianska Wioska, Gdańsk Wrzeszcz 03.07.2014

Img_0470.jpg

[114] Img_0470.jpg

Opis: Indianska Wioska, Gdańsk Wrzeszcz 07.09.2014

Img_0473.jpg

[115] Img_0473.jpg

Opis: Indianska Wioska, Gdańsk Wrzeszcz 07.09.2014

Img_0474.jpg

[116] Img_0474.jpg

Opis: Indianska Wioska, Gdańsk Wrzeszcz 07.09.2014

Img_0478.jpg

[117] Img_0478.jpg

Opis: Indianska Wioska, Gdańsk Wrzeszcz 07.09.2014

Img_0481.jpg

[118] Img_0481.jpg

Opis: Indianska Wioska, Gdańsk Wrzeszcz 07.09.2014

Img_0483.jpg

[119] Img_0483.jpg

Opis: Piec kaflowy. Indianska Wioska, Gdańsk Wrzeszcz 07.09.2014

Img_0484.jpg

[120] Img_0484.jpg

Opis: Indianska Wioska, Gdańsk Wrzeszcz 07.09.2014

Img_0485.jpg

[121] Img_0485.jpg

Opis: Niziutkie piwnice pod większością domów. Indianska Wioska, Gdańsk Wrzeszcz 07.09.2014

IMG_0497_0502.jpg

[122] IMG_0497_0502.jpg

Opis: Indianska Wioska. Widok na nowe centrum handlowe w budowie. - Panorama, Gdańsk Wrzeszcz 07.09.2014

Img_0503.jpg

[123] Img_0503.jpg

Opis: Indianska Wioska, Gdańsk Wrzeszcz 07.09.2014

IMG_0506_0514.jpg

[124] IMG_0506_0514.jpg

Opis: Indianska Wioska - panorama. Gdańsk Wrzeszcz 07.09.2014

Img_0517.jpg

[125] Img_0517.jpg

Opis: Indianska Wioska, Gdańsk Wrzeszcz 07.09.2014

IMG_0520_0523.jpg

[126] IMG_0520_0523.jpg

Opis: Indianska Wioska - panorama. Gdańsk Wrzeszcz 07.09.2014

Img_0524.jpg

[127] Img_0524.jpg

Opis: Indianska Wioska, Gdańsk Wrzeszcz 07.09.2014

Img_0525.jpg

[128] Img_0525.jpg

Opis: Indianska Wioska, Gdańsk Wrzeszcz 07.09.2014

Mapka_okolicy_google.jpg

[129] Mapka_okolicy_google.jpg

Opis: Gdańsk Wrzeszcz. Rozbiórka budynków tzw. "indiańskiej wioski" przy ul. Nad Stawem. 16-20.06.2014

plikow: 129

Linki

Panoramy najbliższej okolicy. ul.Kościuszki.

 

Komentarze

Dodaj komentarz:   [podstrona: zdj_ruiny63]
 

Użytkowniku, pamietaj, że w internecie nie jesteś anonimowy.
Ponosisz pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane w swoich komentarzach.
Jeśli zauważyłeś, że któraś z opinii łamie prawo lub dobre obyczaje
[powiadom mnie o tym]
Usuwam przypadki nadużyć, umieszczania reklam, linków do stron www, wulgaryzmów lub treści naruszających prawo.

 

ilość komentarzy: 0^ ^ Do góry - hop! ^ ^