Strona Nandiego

[od 1997 roku] Foto + Graf + Blog

Sobota, 20 lipca 2024 roku. Imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk [ 29 tydzień roku ]



Pozostałości cmentarza krematoryjnego - Gdańsk Wrzeszcz.

05.07.2014

Cmentarz krematoryjny na Górze Szubieniczej (nowsza, górna część z pochówkami krematoryjnymi z lat 1932–1944, która przez przypadek nie uległa likwidacji. Zdewastowana i zapuszczona dotrwała do czasów obecnych). Okolice tylnego wejścia na teren stadionu miejskiego na ul. Traugutta 45 i prawosławnej Katedry św. Mikołaja.

Historia cmentarza

Cmentarz krematoryjny w Gdańsku, założony został w 1914 roku, w związku z budową krematorium miejskiego. Jako lokalizację wybrano teren o pow. 1,75 ha, położony po południowej stronie St. Michaels Weg (obecna ul. Traugutta) w Gdańsku-Wrzeszczu.

Kompleks cmentarno-krematoryjny obejmował cmentarz założony na planie trójkąta z centralną aleją lipową i odchodzącą od niej prostopadłą aleją dzielącą go na 4 kwatery grzebalne. Od strony ulicy, za kutym ogrodzeniem cmentarnym, znajdował się szpaler z tui, zaś od granicy południowej cięty szpaler lipowy. Po zachodniej stronie cmentarza usytuowany został Dom Pogrzebowy – zespół budynków krematorium miejskiego, składający się z kaplicy, właściwego krematorium, kostnicy oraz budynków: gospodarczego i mieszkalnego dla obsługi. Do kaplicy poprowadzono wygodne dojście schodami od ulicy, a powyżej, wzdłuż północnej granicy usytuowano wjazd gospodarczy. Powstanie krematorium w Gdańsku, było uwieńczeniem 16-letnich starań działającego od 1898 roku Gdańskiego Towarzystwa Kremacyjnego z siedzibą przy Targu Siennym.

W czasach nowożytnych, na terenach Europy gdzie rozpowszechniło się chrześcijaństwo, grzebanie zmarłych dokonywane było poprzez umieszczenie zwłok w trumnie lub całunie i złożenie ich do grobu ziemnego, niszy lub grobowca.

Ten sposób grzebania zmarłych nabrał cech trwałej tradycji, a podejmowane od XVIII wieku, m.in. w Prusach, inicjatywy dopuszczenia możliwości pochówków zmarłych również poprzez kremację napotykały na zdecydowany sprzeciw zarówno władz kościelnych wszystkich wyznań religijnych jak i władz świeckich. Z biegiem czasu pod wpływem argumentów sanitarnych i ekonomicznych, zaczęło zmieniać się stanowisko władz cywilnych i poszczególnych kościołów w tej kwestii, w kolejnych krajach europejskich.

Konsekwencją zmiany poglądów na kremację zmarłych, jako alternatywy pochówków ziemnych, było otwarcie w 1876 w Mediolanie we Włoszech, pierwszego krematorium w Europie. Wkrótce powstały kolejne krematoria w Prusach, w 1878 roku w Gotha i w 1891 roku w Heidelbergu.

O stworzenie możliwości kremacji zmarłych z Gdańska i okolic starało się ww. Towarzystwo Kremacyjne. Działania te zaowocowały budową w mieście krematorium, jako 33 na świecie i pierwszego w obecnych granicach Polski.

Oficjalne oddanie do użytku krematorium wraz z cmentarzem krematoryjnym nastąpiło 26.10.1914 roku, po rozpoczęciu I Wojny Światowej, a pierwsza kremacja wykonana została 30.10.1914 roku.

Po ustanowieniu w 1919 roku Traktatem Wersalskim Wolnego Miasta Gdańska krematorium podlegało władzom miejskim, zaś Towarzystwo Krematoryjne kontynuowało dalej swoją działalność. W kolejnych latach, szybko wzrastała ilość dokonywanych tam kremacji. W 1914 roku było ich 16, w 1920 roku 165, zaś w roku 1927 już 614. W końcu 1936 roku średnio miesięcznie wykonywano 70 kremacji.

Tak duża liczba kremacji spowodowała szybkie zapełnienie grobami urnowym cmentarza krematoryjnego. Dalsze pochówki urnowe wykonywane były powyżej tego cmentarza, na historycznej Górze Szubieniczej zwanej również Górą Hyclową – gdzie dawniej stała szubienica miejska i wykonywane były publicznie wyroki śmierci na pospolitych przestępcach.

Cmentarz krematoryjny w starych granicach został zlikwidowany w końcu lat 60-tych ubiegłego wieku i zagospodarowany jako park miejski im. R. Traugutta. Nowsza , górna część cmentarza, o pow. 0,75 ha , z pochówkami krematoryjnymi z lat 1932–1944, przez przypadek nie uległa likwidacji. Zdewastowana i zapuszczona dotrwała do czasów obecnych. W latach 2007–2008 została wstępnie uporządkowana staraniem służb komunalnych i młodzieży szkolnej z Gimnazjum nr 29 w Gdańsku. Zachowało się tam jeszcze ponad sto skromnych nagrobków wykonanych głównie ze sztucznego kamienia. Napisy na nagrobkach mają wyraźnie świecki charakter. Z nazwisk pochowanych można zorientować się, iż byli to zmarli nie tylko pochodzenia niemieckiego, ale również i polskiego. Na jednym z zachowanych nagrobków widnieje znamienny napis w języku polskim „Życie jest ciężkim snem, marą jest krwawą”.

źródło: http://www.cmentarze-gdanskie.pl/cmentarze/chapter_77054.asp

Galeria [ zdjecia/ruiny/cment_krematoryjny_gda ]   

Dsc_7517.jpg

[1] Dsc_7517.jpg

Opis: Widok z Góry Szubienniczej (Galgenberg) na Gdańsk Wrzeszcz. 05.07.2014

Dsc_7518.jpg

[2] Dsc_7518.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7523.jpg

[3] Dsc_7523.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7525.jpg

[4] Dsc_7525.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7529.jpg

[5] Dsc_7529.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7538.jpg

[6] Dsc_7538.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7540.jpg

[7] Dsc_7540.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7541.jpg

[8] Dsc_7541.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7548.jpg

[9] Dsc_7548.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7549.jpg

[10] Dsc_7549.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7558.jpg

[11] Dsc_7558.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7564.jpg

[12] Dsc_7564.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7568.jpg

[13] Dsc_7568.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7569.jpg

[14] Dsc_7569.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7570.jpg

[15] Dsc_7570.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7571.jpg

[16] Dsc_7571.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7575.jpg

[17] Dsc_7575.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7580.jpg

[18] Dsc_7580.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7586.jpg

[19] Dsc_7586.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7589.jpg

[20] Dsc_7589.jpg

Opis: Życie jest ciężkim snem, marą jest krwawą... 05.07.2014

Dsc_7591.jpg

[21] Dsc_7591.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7592.jpg

[22] Dsc_7592.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7595.jpg

[23] Dsc_7595.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7599.jpg

[24] Dsc_7599.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7607.jpg

[25] Dsc_7607.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7613.jpg

[26] Dsc_7613.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7615.jpg

[27] Dsc_7615.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7619.jpg

[28] Dsc_7619.jpg

Opis: Przesmyk na tyłach stadionu miejskiego i Katedry św. Mikołaja. Gdańsk. 05.07.2014

Dsc_7620.jpg

[29] Dsc_7620.jpg

Opis: Przesmyk na tyłach stadionu miejskiego i Katedry św. Mikołaja. Gdańsk. 05.07.2014

Dsc_7621.jpg

[30] Dsc_7621.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7622.jpg

[31] Dsc_7622.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7624.jpg

[32] Dsc_7624.jpg

Opis: Przesmyk na tyłach stadionu miejskiego i Katedry św. Mikołaja. Gdańsk. 05.07.2014

Dsc_7630.jpg

[33] Dsc_7630.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7636.jpg

[34] Dsc_7636.jpg

Opis: Prawosławna Katedra Św. Mikołaja w Gdańsku. 05.07.2014

Dsc_7640.jpg

[35] Dsc_7640.jpg

Opis: Prawosławna Katedra Św. Mikołaja w Gdańsku. 05.07.2014

Dsc_7644.jpg

[36] Dsc_7644.jpg

Opis: Prawosławna Katedra Św. Mikołaja w Gdańsku. 05.07.2014

DSC_7645_7648.jpg

[37] DSC_7645_7648.jpg

Opis: Prawosławna Katedra Św. Mikołaja w Gdańsku. Panorama. 05.07.2014

Dsc_7649.jpg

[38] Dsc_7649.jpg

Opis: Prawosławna Katedra Św. Mikołaja w Gdańsku. 05.07.2014

Dsc_7651.jpg

[39] Dsc_7651.jpg

Opis: Prawosławna Katedra Św. Mikołaja w Gdańsku. 05.07.2014

DSC_7656_7657.jpg

[40] DSC_7656_7657.jpg

Opis: Prawosławna Katedra Św. Mikołaja w Gdańsku. Panorama. 05.07.2014

Dsc_7671.jpg

[41] Dsc_7671.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7672.jpg

[42] Dsc_7672.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7673.jpg

[43] Dsc_7673.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

Dsc_7674.jpg

[44] Dsc_7674.jpg

Opis: Ruiny cmentarza krematoryjnego i okolice. Gdańsk Wrzeszcz 05.07.2014

plikow: 44

Linki

 

Komentarze

Dodaj komentarz:   [podstrona: zdj_ruiny64]




 

Użytkowniku, pamietaj, że w internecie nie jesteś anonimowy.
Ponosisz pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane w swoich komentarzach.
Jeśli zauważyłeś, że któraś z opinii łamie prawo lub dobre obyczaje
[powiadom mnie o tym]
Usuwam przypadki nadużyć, umieszczania reklam, linków do stron www, wulgaryzmów lub treści naruszających prawo.

 

ilość komentarzy: 0



^ ^ Do góry - hop! ^ ^